Archive for the ‘Publicitate’ Category

Преимущества и недостатки рекламы на радио

Реклама на радио имеет достаточно много преимуществ, как правило, дешевле, чем в других средствах массовой информации. Радио реклама может ориентироваться на узкую аудиторию, так и на более широкую аудиторию радиостанции. Однако, реклама на радио имеет и недостатки. Расскажем об основных преимуществах и недостатков рекламы на радио.

Avantajele şi dezavantajele publicității la radio

Publicitatea la radio presupune numeroase beneficii, de obicei aceasta este mai ieftină decât alte mijloace mass-media. Publicitatea la radio poate fi orientată atât către un public restrâns, cât şi către un auditoriu mai larg al posturilor de radio. Cu toate acestea, publicitatea la radio implică și unele dezavantaje. În continuare vom descrie principalele avantaje şi [...]

Преимущества и недостатки телевизионной рекламы

С момента роста популярности, телевидение остается одним из популярных форм рекламы. Ни одно из средств массовой информации не способны объединить или достичь массовой аудитории, как телевидение. Наряду с сильной стороной, телевидение имеет и свои слабости. Самый дорогостоящий способ рекламы, перегруженность рекламодателями.

Avantajele şi dezavantajele publicității prin televiziune

Odată cu creşterea popularității, televiziunea rămâne una din cele mai populare forme de publicitate. Nici una dintre mijloacele mass-media nu este în stare să combine sau să ajungă la o audienţă de masă, precum televiziunea. Pe lângă aspectele forte, televiziunea are și slăbiciunile sale: cea mai scumpă publicitate, foarte mulţi interesați de acest gen de [...]

Социальные сети. Преимущества для Вашего бизнеса.

Как построить свою клиентскую базу и увеличить доходы? Магия успеха для Вашего бизнеса. Социальные медиа это все интернет сайты, инструменты где люди и бизнес могут общаться друг с другом, сотрудничать, обмениваться опытом, делится контактами. Наиболее популярные социальные медиа это Facebook, YouTube , LinkedIn, Digg и Twitter, а также блоги, подкасты, веб-трансляциии тысячи досок объявлений. Быстро [...]

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter! Facebook Group
Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes