Drepturi de autor

Informaţia „Totul.md” este proprietatea intelectuală a „Alliance Trade Group” s.r.o. şi/sau terţilor indicaţi ca sursă de informaţii. Orice copiere, reculegere sau publicare ulterioară a informaţiilor „Totul.md”, inclusiv cele obţinute prin memorare în cache, cadrare sau printscreen cât şi alte asemenea metode, este strict interzisă fără acordul prealabil în scris din partea „Totul.md”. „Totul.md” nu poartă răspundere pentru oricare greşeli în informaţii sau întârzieri la transmiterea acesteia, inclusiv şi oricare acţiuni întreprinse pe baza acestei informaţii.

Fără un acord scris se permite folosirea informaţiei în scopuri personale, sau publicarea ei ulterioară în presa scrisă sau alte medii de informare în masă cu indicarea sursei în formă de hiperlink direct spre acea pagină. Acest acord se extinde asupra informaţiilor unde sursa informaţiei este indicată Totul.md.